प्लॉट नंबर ५, छेनीया लेआउट, बालाजी सेलिब्रेशन लॉन जवळ, बीएसएनएल ऑफिस समोर, सावनेर

व्याज दर

व्याज दर

आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी फायदेशीर योजना

व्याज दर

आपला विश्वासू आणि मैत्रीपूर्ण आर्थिक भागीदार


योजना कालावधी व्याज दर
नागरिक ज्येष्ठ नागरिक


मुदत ठेव योजना

९१ दिवस ते १८० दिवस ६ % ६ %
१८१ दिवस ते २७० दिवस ७.५० % ७.५० %
२७१ दिवस ते १२ महिने ९% ९%
१३ महिने ते २ वर्षे १०.५० % ११ %
२ वर्षे ते ७ वर्षे ११.५० % १२ %

संचय ठेव योजना

६ महिने पूर्ण झाल्यानंतर ५.५० % ५.५० %

मासिक ठेव योजना

१ लाख रुपयांना मासिक व्याज रुपये ९३५/- मासिक व्याज रुपये ९३५/-

आत्ताच सल्ला घ्या! कॉल करा : ०७११३ - २३३६२४