प्लॉट नंबर ५, छेनीया लेआउट, बालाजी सेलिब्रेशन लॉन जवळ, बीएसएनएल ऑफिस समोर, सावनेर

loans

नियमित कर्ज

नियमित कर्ज

नियमित कर्ज

आम्ही आपल्या आवश्यकतेसाठी वेगवान आणि सुलभ नियमित कर्ज प्रदान करतो.

कालावधी व्याज दर
१ वर्ष ते २ वर्षे १६% + २% हस्तांतरण शुल्क
2 वर्ष ते ३ वर्षे १८% + २% हस्तांतरण शुल्क
3 वर्ष ते ५ वर्षे २०% + २% हस्तांतरण शुल्क