प्लॉट नंबर ५, छेनीया लेआउट, बालाजी सेलिब्रेशन लॉन जवळ, बीएसएनएल ऑफिस समोर, सावनेर

deposit

समृद्ध जीवन आवर्त ठेव योजना

समृद्ध जीवन आवर्त ठेव योजना

समृद्ध जीवन आवर्त ठेव योजना

११५०/- च्या पाटीत ६.५ वर्ष पैसे भरा व ६.५ वर्षानंतर १००००/- मिळवा.

( अपघाती आणि नैसर्गिक मृत्यू विमा विनामूल्य )